Съществуват доста начини за критпиране на части от диск или цял диск под GNU/Linux. По мои лични наблюдения критпиране на цял диск удря осезаемо в бързодействието, което го изключва като вариант. Ето защо когато преди време открих приложението на ecryptfs под Ubuntu, бях изключително любопитен. Системата е замислена добре като цяло, но нещата, които ми харесаха най-много, са тези:

  • Криптира се само част от домашната директория на потребителя (~/Private)
  • Не е необходимо да се въвежда парола за отключване на криптираната част при всяко използване

И така, първо инсталираме необходимото прОграмно осигуряване:

apt-get install ecryptfs-utils

След това изпълняваме скрипт, който създава и генерира всичко необходимо за ползване на криптираната директория:

nikky@baaaa:~$ ecryptfs-setup-private
Enter your login passphrase: < тук въвеждате паролата си за влизане>
Enter your mount passphrase [leave blank to generate one]: < ако не искате да пишете всеки път, тук отново въведете паролата за влизане>
Enter your mount passphrase (again): < също>

************************************************************************
YOU SHOULD RECORD YOUR MOUNT PASSPHRASE AND STORE IN A SAFE LOCATION:
THIS WILL BE REQUIRED IF YOU NEED TO RECOVER YOUR DATA AT A LATER TIME.
************************************************************************

Unable to read salt value from user's .ecryptfsrc file; using default

Done configuring.

Testing mount/write/umount/read...
Testing succeeded.

При следващо влизане в Gnome можете да стартирате някакъв терминален емулатор и да проверите дали има монтирано нещо под Private. И така, съдържанието на директорията ~/Private е криптирано, като то се декриптира само при влизане.

За повече информация: https://wiki.ubuntu.com/EncryptedPrivateDirectory