Поради разни причини реших да инсталирам на една доста възрастна машинка Trustix Secure Linux, а не обичайния за мен Debian GNU/Linux (или в краен случай Fedora). Естествено, след по-малко от седмица вече съжалявам за това.
Във версия 2.2 на TSL хората са решили, че всичко ще е rock stable и са довели това си решение до крайност. Дистрибуцията все още е с ядро 2.4.34 и се пипа или променя нещо по някой пакет само при абсолютна необходимост. Та така - наложи ми се да сложа ядро 2.6, за да мога да се възползвам от функционалността на ipsec-tools (портнат от проекта KAME). Процесът не е особено сложен:

none /sys sysfs defaults 0 0
CFLAGS     := -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs  
         -fno-strict-aliasing -fno-common

добавете накрая едно -fno-stack-protector
Компилирайте си ядрото и си го инсталирайте по обичайния начин. Рестарт, et voila.