Извадка от документацията към дистрибуцията ALTQ - първата свободна имплементация на HFSC, разработена в Университета Карнеги Мелън за xBSD. По-късно е пренесена от Патрик МакХарди в Linux 2.4/2.6.

Следният документ представлява добър справочен материал, но е твърде теоретичен. Ето защо тук ще изложим основите на HFSC.

“A Hierarchical Fair Service Curve Algorithm for Link-Sharing, Real-Time and Priority Service” Ion Stoica, Hui Zhang, and T. S. Eugene Ng. SIGCOMM’97.

Документът може да бъде намерен тук

Още информация има тук: http://www.cs.cmu.edu/~hzhang/HFSC/main.html

  1. Сервизна крива:

  2. Виртуално време:

  3. HFSC планиране:

  4. Йерархично планиране:

  5. Планиране в реално време: