Днес се сблъсках с една много противна случка, свързана с гигабитова мрежова карта Intel 82573E и драйвер (последен за момента) 7.3.20 на модула e1000, взет от e1000.sf.net.
Проблемът се изразява в постоянно вдигане и падане на връзката от тази мрежова карта, както и следните съобщения в системния журнал:

  fw2 kernel: e1000: eth0: e1000_clean_tx_irq: Detected Tx Unit Hang
  fw2 kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
  fw2 kernel: e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex

Решението е описано на тази страница, и в общи линии е причинено от някаква функция на управление на захранването (power management), която не ще (мамицата й) да се изключва. Може да се провери дали става въпрос за дефектна карта, като се изпълни

   # ethtool -e eth0
   Offset     Values
   ------     ------
   0x0000     00 12 34 56 fe dc 30 0d 46 f7 f4 00 ff ff ff ff
   0x0010     ff ff ff ff 6b 02 8c 10 d9 15 8c 10 86 80 de 83
                                ^^

и се види дали подчертаните стойности са същите, като показаните тук. Тогава трябва да се изтегли едно малко скриптче, което “поправя” EEPROM-а на картата. При мен проблемът се реши по този начин.