След като мина близо година време, най-после успях да си поиграя с hfsc (Hierarchical Fair Service Curve) и да постигна сравнително добри резултати, поне в два от офисите (единия е в моя мрежов сегмент, а другия е зад DOCSIS кабелен модем). Това се случи, след като прочетох едно писмо от Patrick McHardy, в което той пише:

    I forgot to mention, there is actually a quite easy way to get
    started with HFSC if you already have a working HTB setup. Just
    delete the "prio" statements, replace "htb" by "hfsc",
    "rate" by "sc rate", "ceil" by "ul rate" and delete all the
    remaining htb specific parameters and you have something working.

Малко по-нататък в кореспонденцията се допълва, че:

    One thing to note is that HFSC will drop, rather than pass unshaped,
    traffic that is unclassified.
    So if you don't use a default class and don't filter arp to a class then
    HFSC will appear broken whereas HTB will work.

Има и други интересни неща, които вероятно ще опитам да опиша някой ден, за да не ми се налага да ги помня. Същинското ми трафик контрол решение обаче, което гарантира капацитети за няколко хиляди клиента и поема трафик от порядъка на 150Мбита в пикови моменти, все още използва htb.

Ако някой се интересува, тук има превод на част от ALTQ документацията, по-специално в частта си за HFSC.